หน้าแรก arrow 3: ยืนยันการโอนเงิน
ขั้นตอนที่ 3: ยืนยันการโอนเงิน

กรุณากรอกข้อมูลการโอนเงินต่อไปนี้ให้ครบถ้วน ข้อมูลทั้งหมดท่านจะดูได้จากสลิปที่ท่านได้รับจากธนาคาร ข้อมูลการโอนเงินนี้จะใช้เป็นส่วนหนึ่งในการลงทะเบียนในขั้นตอนที่ 1

หลังจากท่านได้กรอกฟอร์มนี้และกดปุ่ม "ยืนยันการโอนเงิน" แล้ว ฝ่ายบริการลูกค้าจะตรวจสอบความถูกต้องของการโอนเงิน และยืนยันความสมบูรณ์ของการลงทะเบียนทาง email ให้ท่านภายใน 4 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด) หากไม่ได้รับการยืนยันภายในเวลาดังกล่าว กรุณาติดต่อกลับที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ตามหมายเลขในหน้า "ติดต่อเรา" หรือที่ order@bizkons.com (*** ต้องเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้จนกว่าจะได้รับการยืนยัน ***)

*คือช่องที่จำเป็นต้องกรอก

ชื่อ-นามสกุล * (ให้ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ในขั้นตอนที่ 1)
อีเมล * (ให้ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ในขั้นตอนที่ 1)
ธนาคารต้นทางที่โอน * --> หากโอนจาก ATM โปรดระบุด้วยว่า โอนจากเครื่อง ATM ของธนาคารใด
สาขา *
เลขที่อ้างอิงของธนาคาร *
คำแนะนำในการกรอกเลขที่อ้างอิงของธนาคาร
  • หากโอนที่สาขาธนาคาร กรอกเลขที่จาก Pay In Slip ตามกรอบสีแดงตามรูปนี้
  • หากโอนที่ตู้เอทีเอ็ม กรอกเลขที่จากใบบันทึกรายการ ตามกรอบสีแดงตามรูปนี้
  • หากโอนเงินข้ามเขต กรอกเลขที่จาก Pay In Slip ตามกรอบสีแดงตามรูปนี้
  • หากโอนที่เครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) กรอกเลขที่จากใบบันทึกรายการ ตามกรอบสีแดงตามรูปนี้
  • หากโอนแบบอื่น ๆ โปรดระบุ หมายเลขเครื่อง/สถานที่ (locat no.) หรือ ลำดับที่ (Seq. no./ Record no.) ที่ระบุในใบสลิป กรณีการโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตให้ระบุว่าเป็นการ "โอนทางอินเตอร์เน็ต" แล้วตามด้วยเลขที่อ้างอิงของธนาคารลงไปในช่อง "เลขที่อ้างอิงของธนาคาร"
  • กรณีที่ระบุเลขที่อ้างอิงไม่ถูกต้อง อาจทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันธุรกรรมการโอนเงินที่ท่านแจ้งมาได้
วันที่โอน *
เวลาที่โอน *
จำนวนเงินที่โอน *
โอนเงินสำหรับ *
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
รายละเอียด:

 

ก่อนกดปุ่ม "ยืนยันการโอนเงิน" โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นอีกครั้ง